Internationell Certifiering inom Business Coaching

Om utbildningen

 

Utbildningen för Internationell Certifiering inom Business Coaching är en specialiserad utbildning för coacher som vill jobba med enskilda klienter i affärssammanhang.

Utbildningen är öppen för ICC-certifierade coacher och andra som har fullföljt annan lämplig grundutbildning.

Nya Utmaningar, Nya Färdigheter

 

Även med regelbunden utövning och träning i Coaching så kan det vara utmanande att anta ett coaching uppdrag inom en organisation. Du behöver nya och mer varierade färdigheter för att coacha chefer och ledare så att de i sin tur kan optimera sina anställda.

%

Europeiska företag som använder Coaching

%

Fortune 500 företag som använder Coaching

%

Företag som tror på att Coaching fungerar

Fördelar med certifiering

Bli en förändringsagent i organisationer

Ökad kunskap och förtroende att använda coachingverktyg.

Integrerad utbildning inom business coaching

Högre trovärdighet inom business coaching sektorn.

Utbildnings- och certifieringsprocess

k

Planering

Deltagarna arbetar på att planera och fastställa mål genom frågeformulär för självutvärdering, granskning av böcker och planering av inlärningsupplevelsen.

Utbildning

Denna är den kurs som krävs för att bli certifierad. Deltagarna utvecklar sina färdigheter för att lära sig viktiga koncept för coaching och tillämpa dem i praktiken varje dag.

Certifiering

Deltagarna slutför certifieringsaktiviteter, som inkluderar coachingprojekt för klienter, självutvärderingar och konceptuella integrationsuppgifter, granskningar av böcker och självcoachingprojekt.

Detaljerade uppgifter om certifieringen

Ämnen som omfattas av certifieringen

 

 • Hur man klargör mål och värderingar.
 • Business coachinghjulet: Hitta påverkningspunkter.
 • Systemtänkande tillämpat på företag.
 • Flytta från förväntningshantering till överenskommelse.
 • Sekretess och etik i business coaching.
 • De fyra företagskvadranterna och hur man använder dem i coaching.
 • Skapa plikt- och ansvarskänsla samt engagemang.
 • Avancerade forskningsfärdigheter.
 • De fem huvudproblemen med business coaching och hur man övervinner dem.
 • Betydelsen av perspektiv och hur man använder dem.
 • Perspektiv som ett analytiskt verktyg.
 • Hur man skapar en kraftfull utvecklingsplan.
 • Verktyg för planeringsåtgärder.
 • Övergångsmodellen för karriärutveckling.
 • Hur man mäter coachingresultat inklusive investeringsavkastning (ROI).
 • Skapa en coachingkultur.
 • Introduktion till mentorskap

Vem är den till för?

 

 • Chefer
 • Coacher
 • Konsulter
 • Organisationspsykologer
 • Instruktörer

Majoriteten av business coaching är inriktad på ledare: chefer och ledare på hög nivå. De behöver att vara ledare och coaching är en av de mest kraftfulla personifierade sätt att hjälpa dem att uppnå detta.

Vad gör denna kurs unik?

 

 • En internationell certifiering inom företagscoaching.
 • Internationellt erkänd kvalitetsutbildning från ICC.
 • Internationellt ansedda instruktörer som är erfarna chefscoacher.
 • Nödvändiga steg för att bli certifierad företagscoach.

Åtgärder nödvändiga för Certifiering

k

Boksammanfattningar/-granskningar

Ta fram en skriftlig granskning av en bok som är relevant för coaching och finns på den lista som tillhandahålls i utbildningen. Denna sammanfattning kommer att delas ut till alla deltagarna och till utbildaren för kommentarer och feedback.

w

Coachingprojekt

Deltagarna måste slutföra minst 20 timmars coaching, med minst två team; vardera kommer att få minst tio timmars coaching. De ska presentera en skriftlig rapport för dessa coachingprojekt till utbildaren, inom sex månader från den inledande utbildningen. Du kan även presentera en video med skriftlig kommentering.

R

Skriftlig examen

Deltagarna kommer att slutföra en skriftlig examen som kommer att täcka teori och praktik för professionell teamcoaching.

T

Forskningsprojekt

Varje deltagare kommer att slutföra ett forskningsprojekt i ett ämne som är intresserelaterat för team coaching. De skriftliga rapporterna bör endast innehålla feedback om processen och respektera sekretessen enligt överenskommelsen träffad mellan coachen och kunden. Du bör även begära att varje kund ger ICC sin åsikt om coachingprocessen.

Självcoachingprojekt

Varje deltagare kommer att arbeta på ett projekt för sin egen utveckling. Deltagarna ska presentera sina mål för projektet för utbildaren – de värderingar som det representerar och deras handlingsplan – en månad före kursens slut. Projektet skulle kunna innefatta en studie kurs eller någon självutvecklingsaktivitet. Projektet ska avslutas på tre månader och en skriftlig rapport ska lämnas in till utbildaren.

c

Frågeformulär för utbildningsintegration

Deltagarna kommer att fylla i ett frågeformulär vars syfte är att integrera det innehåll som presenterats under programmet.

Vill du bli en Business Coach?

För mer information, fyll i fälten nedan, så svarar vi dig inom kort.

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more about our Privacy Policy. By continuing, you consent to our cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close