Internationell Certifiering i Livs Coaching

Om Utbildningen

 

Den här utbildningen tränar coacher så att de bättre kan hjälpa sina klienter balansera sina liv. Det är vanligt att en Executive coach behöver dessa kunskaper då många toppchefer lever väldigt obalanserade liv. Kursen är designad att integrera kunskaperna från Executive coaching så att man på bästa sätt kan hjälpa klienter med chefspositioner att nå fantastiska resultat.

Kursen är öppen för ICC-certifierade coacher och andra som har fullföljt lämplig grundutbildning.

Friare och lyckligare klienter

 

Varje år förlorar företagen miljontals euro, pund och dollar för att deras anställda är stressade, sjukskrivna eller tar dåliga beslut när de jobbar.

Jo mindre stressade de är, desto lyckligare blir de. I denna utbildning får du verktyg för arbete som coach med klienter som är under press och vill bli lyckligare och friare.

Certifierade coacher

Länder

Certifierade utbildare

Certifieringar per år

Utbildningens egenskaper

Högre trovärdighet inom sektorn för Executive Coaching

Hjälp dina klienter att balansera sina liv, bli mindre stressade och lyckligare samtidigt som de uppnår de resultat som de önskar.

R

Större kunskap och säkerhet att använda Life Coachingens verktyg

Denna kurs tillhandahåller de verktyg du behöver som coach för att jobba med klienter som är stressade och/eller under stor press. Hjälp dem göra de förändringar de vill för att bli lyckligare och friare på sitt jobb och till vardags.

Utbildning-och certifieringsprocess

k

Planering

Deltagarna arbetar på att planera och fastställa mål genom frågeformulär för självutvärdering, granskning av böcker och planering av inlärningsupplevelsen.

Utbildning

Denna är den kurs som krävs för att bli certifierad. Deltagarna utvecklar sina färdigheter för att lära sig viktiga koncept för coaching och tillämpa dem i praktiken varje dag.

Certifiering

Deltagarna slutför certifieringsaktiviteter, som inkluderar coachingprojekt för klienter, självutvärderingar och konceptuella integrationsuppgifter, granskningar av böcker och självcoachingprojekt.

Detaljer om certifieringen

Ämnen som behandlas

 • Hur man slutar att vara ett offer och blir någon som gör skillnad genom sina handlingar.
 • Hur man hanterar fördomar och ”måsten” som orsakar stress.
 • Djupgående arbete med värderingar och hur man lever dem som grund.
 • ”Flow” tillståndet och hur man når det.

Fördelar med kursen

 

 • Bättre kunskap och förtroende att använda personliga coachingverktyg.
 • Högre trovärdighet på den exekutiva marknaden.
 • Möjlighet att hjälpa kunder att balansera deras liv.
 • Möjlighet att hjälpa kunder att bli lyckligare och mindre stressade.
 • Kursen är en del av integrerad utbildning inom coaching. Detta är en komplett träning inom personal coaching, inte enbart en enkel kurs.
 • Handboken skrevs av Joseph O’Connor och Andrea Lages, de framgångsrika författarna till böcker Coaching med NLP och How Coaching Works.
 • Detta är en internationell certifieringsutbildning ackrediterad av ICC. Deltagarna kommer att få ett internationellt certifikat när de slutfört hela kursen.

Aktiviteter som krävs för certifiering

k

Bokrecension

Ta fram en skriftlig granskning av en bok som är relevant för coaching och finns på den lista som tillhandahålls i utbildningen. Denna sammanfattning kommer att delas ut till alla deltagarna och till utbildaren för kommentarer och feedback.

w

Coachingprojekt

Deltagarna måste slutföra minst 20 timmars coaching, med minst två team; vardera kommer att få minst tio timmars coaching. De ska presentera en skriftlig rapport för dessa coachingprojekt till utbildaren, inom sex månader från den inledande utbildningen. Du kan även presentera en video med skriftlig kommentering.

R

Skriftlig examen

Deltagarna kommer att slutföra en skriftlig examen som kommer att täcka teori och praktik för professionell teamcoaching.

T

Forskningsprojekt

Varje deltagare kommer att slutföra ett forskningsprojekt på ett ämne av intresse relaterat till team coaching. De skriftliga rapporterna ska endast inkludera feedback på processen och respektera den överenskomna konfidentialiteten mellan coach och klient. Du ska även begära att varje klient ger ICC sin åsikt om coachingprocessen.

Självcoachingprojekt

Varje deltagare kommer att arbeta på ett projekt för sin egen utveckling. Deltagarna ska presentera sina mål för projektet för utbildaren – de värderingar som det representerar och deras handlingsplan – en månad före kursens slut. Projektet skulle kunna innefatta en studie kurs eller någon självutvecklingsaktivitet. Projektet ska avslutas på tre månader och en skriftlig rapport ska lämnas in till utbildaren.

c

Frågeformulär för utbildningsintegration

Deltagarna kommer att fylla i ett frågeformulär vars syfte är att integrera det innehåll som presenterats under programmet.

Vill du bli en Life Coach?

För mer information, fyll i fälten nedan, så svarar vi dig inom kort.

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more about our Privacy Policy. By continuing, you consent to our cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close