Certifierad Internationell Coach

Om utbildningen

 

Denna utbildning utgör en unik möjlighet att få en internationell certifiering i coaching från en organisation med certifierade medlemmar i över 67 länder.

Denna utbildning kommer att hjälpa dig att förvärva och utveckla de grundläggande färdigheter som är nödvändiga för att praktisera coaching i den personliga och organisatoriska sfären.

Tillgång till en global community

 

Med den här utbildningen blir du internationellt certifierad i coaching och medlem i International Coaching Community.

Certifierade coacher

Länder

Certifierade utbildare

Certifieringar per år

Programmets egenskaper

Utbildning i världsklass

Internationellt garanterad certifiering som stöder din utbildning som coach, beprövad av fler än 13000 coacher in 67 länder.

Integrerad och mångkulturell modell

Den integrerar olika modeller och filosofier i en unik, kraftfull och flexibel process, lämplig för internationella coachingprojekt som involverar olika kulturer.

Utbildnings- och certifieringsprocess

k

Planering

Deltagarna arbetar på att planera och fastställa mål genom frågeformulär för självutvärdering, granskning av böcker och planering av inlärningsupplevelsen.

Utbildning

Denna är den kurs som krävs för att bli certifierad. Deltagarna utvecklar sina färdigheter för att lära sig viktiga koncept för coaching och tillämpa dem i praktiken varje dag.

Certifiering

Deltagarna slutför certifieringsaktiviteter, som inkluderar coachingprojekt för klienter, självutvärderingar och konceptuella integrationsuppgifter, granskningar av böcker och självcoachingprojekt.

Detaljerade uppgifter om certifieringen

Ämnen som behandlas

 

 • Taktisk coaching: hur man åstadkommer mer förändring på en session.
 • Hur man implementerar strategisk coaching under en längre tidsperiod.
 • Färdigheter för att hjälpa klienterna att leva mer tillfredsställande liv.
 • Utveckla och använda intuition.
 • Hur man arbetar med klientens mål.
 • Hur man arbetar med klientens huvudvärderingar.
 • Hur man utformar åtgärdsplaner som fungerar.
 • Hur man genomför den helt avgörande första sessionen.
 • De kraftfulla frågor som förändrar klientens liv och NÄR de ska ställas.
 • Hur man tilldelar uppgifter till klienterna för att få bäst resultat och vad man gör om de inte slutförs.
 • Hur man hjälper klienterna att övervinna sina rädslor och mentala blockeringar.
 • Hur du marknadsför din coaching.
 • Det etiska riktlinjerna för coaching.
 • Konsten att lyssna och dess nivåer.
 • Hur man arbetar med och förändrar klienternas begränsade övertygelser.
 • Hur man hjälper klienterna att utforma sin bästa möjliga framtid med långsiktiga mål.
 • Utveckla din egen coachingstil.
 • Hur du ska tajma dina insatser för att uppnå maximal effekt.
 • När du ska vara styrande och när du inte ska vara det.
 • Hur man begär något, skapar utmaningar och utformar uppgifter.
 • Systemiskt tänkt för att hitta inflytandepunkten i din coachingpraktik.
 • Hur man åstadkommer maximal förändring med minimal ansträngning.

Vem är den till för?

 

Om du redan är coach, kommer denna kurs att vidga dina färdigheter och ge dig nya verktyg och alternativ i din coachingpraktik. Coaching hjälper människor att förändra hur de vill och styr sig själva mot den väg de vill gå. Coaching hjälper människor, på alla nivåer, att bli den de vill vara och vara den bästa versionen av sig själva.

Denna kurs inkluderar exempel på både affärscoaching och personlig coaching.

Fördelar

 

 • Behärska de färdigheter som är nödvändiga för att vara coach.
 • Förbättra personlig effektivitet.
 • Förbättra förmågan att positivt påverka andra människor.
 • Förvärva verktyg för att hjälpa till med problemlösning eller specifika konflikter.
 • Framgångsrikt leda förändringsprogram eller -projekt.
 • Utbildning i en kraftfull, praktisk och mycket effektiv metodik.
 • Utforma arbetsplaner som fungerar.
 • Förtydliga klienternas mål och göra att de överensstämmer med deras värderingar.
 • Stöd din klient för att gå bortom sina rädslor och blockeringar.
Europeisk kvalitetsutmärkelse

International Coaching Community använder utbildningsprogrammen och metodiken skapade av Lambent. Coachingmetodiken Lambent tilldelades European Quality Award (EQA) år 2010 av European Mentoring & Coaching Council (EMCC) och har använts för att utbilda över 13000 människor i 67 länder sedan 2001.

Aktiviteter som krävs för certifieringen

k

Bokrecension

Göra en skriftlig recension av en bok som är relevant för coaching och som finns på den lista som tillhandahålls i utbildningen. Denna sammanfattning kommer att delas ut till alla deltagarna och till utbildaren för kommentarer och feedback.

w

Coachingprojekt

Deltagarna måste slutföra minst 10 timmars coaching, med minst två klienter; som vardera kommer att få minst fem timmars coaching. De ska presentera en en skriftlig rapport för dessa coachingprojekt till utbildaren, inom sex månader från den inledande utbildningen. Du kan även presentera en video med skriftlig kommentering.

Självcoachingprojekt

Varje deltagare kommer att arbeta på ett projekt för sin egen utveckling. Deltagarna ska presentera sina mål för projektet till utbildaren – de värderingar det representerar och deras åtgärdsplan – en månad före kursens slut. Detta projekt skulle kunna innefatta en studieperiod eller någon självutvecklingsaktivitet. Projektet ska avslutas på tre månader och en skriftlig rapport ska lämnas in till utbildaren.

Deltagare som tillfredsställande slutför kursen och genomför de praktiska uppgifterna efter kursen kommer att få den Internationella certifieringen i coaching från ICC. 

Vill du bli coach?

För mer information, fyll i fälten nedan, så svarar vi dig inom kort.

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more about our Privacy Policy. By continuing, you consent to our cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close