Vanliga frågor och svar

Ta en titt på våra vanliga frågor och svar:

Vad är Coaching?

Alla vill veta hur de kan bli bättre, de kan förbättra sig och vara det bästa de kan vara. Coaching är svaret.

Coaching säger inte åt folk vad de ska göra – det hjälper dem klargöra och kontrollera sina liv. Det hjälper dem utvärdera vad de gör nu i sina liv i ljuset av deras mål, drömmar, värderingar och avsikter. Det ger dem nya val och leder till förändring. Coaching hjälper en person att ta sig förbi de mentala blockeringarna för vad de trodde var möjligt.

Coaching fungerar som ett partnerskap mellan coach och klient, det hjälper till att klargöra mål, att göra dem utmanande och motiverande, och sedan uppnå dessa mål med energin som kommer från deras djupaste värderingar.

Coacher är speciellt tränade att arbeta med folk i alla livets skeden för att hjälpa dem uppnå sina mål, leva efter deras värderingar och vara det bästa de kan vara.

Hur är coaching annorlunda mot terapi och rådgivning?

Rådgivning och terapi är till för att råda bot på klientens problem. Klienten kommer till terapi eller rådgivning eftersom de känner sig missnöjda med sitt liv och vill bli av med sina psykiska och/eller fysiska symptom.

De vill komma bort från smärta eller obehag i stället för att röra sig mot önskade mål. Terapi och rådgivning försöker ofta förstå det förflutna och vad som gick fel, för att kunna bli bättre i nutiden. Coaching fokuserar på nutid och framtid. En coach kan arbeta med en klient som har ett bra liv, men som vill att coachen ska hjälpa dem att göra det ännu bättre.

Hur är coaching annorlunda mot träning eller utlärning?

Träning och utlärning involverar överföring av kompetens och kunskap till eleven. Tränaren eller läraren är experten.

I coaching är coachen inte experten, coaching ger inte svar, utan ställer frågor. Coaching utforskar nutiden och designar framtiden för klienten, klienten lär sig i processen, men coachen lär inte ut direkt.

Hur är coaching annorlunda mot konsultering eller mentorskap?

En mentor är en erfaren person i verksamheten som leder en mindre erfaren person med sin större erfarenhet. En tränare behöver inte vara en erfaren person i klientens yrkesverksamhet. Klienten måste känna till verksamheten, inte coachen.

Konsultverksamhet handlar om verksamhetssystemet som helhet. En konsults rekommendationer påverkar individer indirekt. Coaching påverkar individer direkt. Coaching kommer ofta att vara en del av en konsults rekommendationer för en verksamhet.

Varför har coaching blivit så populärt?

Coaching ökar i popularitet hos verksamheter eftersom det är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att göra människor och organisationer mer effektiva. Det visar verksamhetens engagemang för sitt folk och undviker kostsam rekrytering och omskolning.

Det ökar i popularitet i allmänhet eftersom folk nu förväntar sig att kunna göra mer och att uppfylla sina drömmar och mål, mentala, emotionella, ekonomiska och andliga. En coach hjälper människor att göra det. En tränare är någon som är engagerad i dina framsteg och ditt välbefinnande.

Varifrån kommer coaching ursprungligen?
Ordet användes först i sporter för en person som hjälpte till att träna en idrottsman att förbättra sig. Alla toppatleter har en personlig coach. Därifrån spreds idén till alla livssituationer. En betydande händelse i denna expansion var publiceringen av Timothy Gallweys bok, ”The Inner Game of Tennis”. Den här boken använde idéer från sport-coaching på ett mycket bredare sätt.
Måste jag vara en psykolog för att vara coach?
Nej. Coaching skiljer sig från psykologi. Psykologi är en bred studie av sinnet. För att vara coach måste du träna som en coach, inte på något annat yrke.
Vad är den grundläggande filosofin av coaching?

Här är ett antal principer:

 • Alla människor drömmer om att förverkliga sig själva och de förtjänar möjligheten att vara sitt bästa.
 • Folk skapar sina livserfarenheter och en coach kan hjälpa en klient att skapa det liv de vill ha.
 • Intellektuell förståelse räcker inte. Förändring innebär att vidta åtgärder.
 • Det finns inget som heter misslyckande, om du inte får vad du vill, hittar du ett annat sätt. Misslyckande är bara ett kortsiktig sätt att säga att du inte lyckats – ännu.
 • Alla har redan alla de resurser vi behöver eller kan skapa dem. Ingen är hjälplös. Klienten har svaren, tränaren har frågorna.
 • En coach jobbar på att öka mängden alternativ i klientens liv.
 • Coaching är ett likvärdigt, synergistiskt partnerskap.
Vilka är de olika typerna av coaching?

Exekutiv-coaching

Coaching för ledningen på toppnivå för att förbättra strategiskt beslutsfattande och ledarskap.

Chefs-coaching

Chefs-coacher coachar folk i deras arbete med yrkesmässiga problem. De arbetar ofta med chefer inom ett företag och kan också coacha team.

Team-coaching

Många coacher specialiserar sig på att coacha verksamhets-team. Dessa coacher hjälper team att göra sitt bästa och hjälpa dem att arbeta smidigt och effektivt.

Livs-coaching

En livs-coach jobbar med klientens liv i alla dess dimensioner – personligt och professionellt, hälsa och relationer. Ofta kan livs-coacher hjälpa en klient i sitt arbete, eftersom arbetet är en viktig del av livet, men deras fokus ligger inte helt på jobbet.

En livs-coach är den enda yrkesman som är tränad att hantera alla aspekter av en klients liv.

Karriär-coaching

En karriär-coach specialiserar sig på att coacha människor som vill hitta ett jobb, byta karriär, eller komma tillbaka till arbetsmarknaden efter ett uppehåll från jobbet.

Sport-coaching

Alla seriösa atleter har nu en tränare, vanligtvis en äldre spelare som har lyckats i sina dagar. Han eller hon känner till spelet, motiverar spelaren och bygger upp deras färdigheter i deras utvalda sport.

Vilka är fördelarna av coaching för individer och organisationer?

Individer kommer att vara tydliga om vad de vill få ut av livet. De kommer att jaga efter det med passion, för att de har rensat bort de hinder som blockerade dem.

De kommer att ha ett mer tillfredsställande och lyckligare liv i alla aspekter. Yrkesmässigt kommer de att vara mer effektiva och skickliga på sitt arbete och få bättre resultat.

För organisationer är coaching en långsiktig investering i högre verksamhetsprestation. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att få bättre prestation från nyckelpersoner. Coaching är ett bevis på verksamhetens engagemang för att utveckla sitt folk och bidrar till en stödjande organisationskultur med hög moral.

Coaching behåller nyckelpersoner och undviker:

 • Kostnaden för omskolning
 • Förlusten av företagskunskaper till konkurrenter
 • Minskandet av produktivitet när personalen lämnar.
Vad händer när du hyr in en coach?
Du bestämmer tillsammans med tränaren hur ofta sessionerna ska vara, vilken form de kommer att ta (till exempel via telefon och/eller ansikte mot ansikte) och varaktigheten av coaching-uppgörelsen (till exempel tre eller sex månader). Olika coacher kommer att föreslå olika uppgörelser.
Vilka hyr in en coach?
Alla. Organisationer hyr in coacher för att förbättra lagarbetet, coacha chefer och hjälpa ledare. Individer hyr in coacher för att förbättra deras liv, deras relationer och deras allmänna lycka.
Vad kostar det att hyra in en coach?
Detta varierar avsevärt från land till land och beror också på coachens specialitet. Be den coach du vill engagera att förklara sina avgifter.
Hur hyr jag in en coach?
Genom att gå till International Coaching Communitys databas och söka efter en coach i ditt område.
Hur fungerar coaching?
En coach hjälper dig att utforska nutiden och utforma den framtid du vill ha. Det kommer att göra det möjligt för dig att uppnå dina mål och leva efter dina värderingar. En coach är till din tjänst.
Kan coaching skapa ett beroende?
Nej. Coachen vill att klienten ska vara självgående och uppnå vad de vill ha. De gör det tydligt från början att klienten är ansvarig för, och äger resultatet av coaching. Coaching jobbar för att göra klienten mer självförsörjande, inte mindre.
Kan coaching vara farligt?
Nej. Det är inte möjligt. En coach utför inte terapi, och kommer att hänvisa klienten till en annan kvalificerad yrkesperson om det någonsin blir nödvändigt.
Vad är relationen mellan NLP och coaching?
Vissa NLP-färdigheter kan hjälpa en coach att vara mer effektiv, men träning i coaching skiljer sig mycket från träning i NLP.
Vilka är normerna och etiken för coaching?

Coaching är ett nytt yrke, ICC och Lambent do Brasil har etablerat sina normer och etiska riktlinjer för International Coaching Community

Se våra sida över normer och etik på denna webbplats.

Vill du bli coach?

Begär mer information och vi kommer att svara dig inom kort.

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more about our Privacy Policy. By continuing, you consent to our cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close