Internationell Certifiering i Teamcoaching

Om Utbildningen

 

Teamcoaching är för närvarande en av de snabbast växande marknaderna i affärsvärlden. Organisationer som redan upplevt effektiviteten av individuell coaching introducerar denna filosofi på alla nivåer, för vilken specialiserade coacher behövs till att skapa mer samspelta, kreativa och effektiva arbetsteam.

När ett team arbetar smidigt, så gör de enskilda anställda bra ifrån sig och verksamheten fungerar bra. De utmärkta resultaten beror på en kombinerad bättre kreativitet och fokus på vad som är viktigt, vilket skapar ett bättre arbetsflöde. Teamcoaching är en beprövad katalysator till denna metod av ökad kvalitet och hastighet.

Den är öppen för ICC-certifierade coacher och andra som har slutfört lämplig inledande utbildning.

Bli teamcoach

 

Den här utbildningen ger dig värdefull erfarenhet inom teamcoaching och ackrediterar dig officiellt som teamcoach, så att du kan hjälpa olika team att prestera optimalt.

Denna utbildning kräver 122 timmars studier som inkluderar planering, förberedelse, team-coachingkursen och certifieringsaktiviteter.

Prisbelönt metodik

 

Teamcoachingkursen använder utbildningsprogrammet och metodiken skapade av Lambent, som tilldelades European Quality Award (EQA) år 2010 av European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Läs mer

Teamcoacher

Utbildningstimmar

Utbildningsdagar

Övningstimmar

Fördelar med certifieringen

Utbildning i världsklass

Kursen är en del av en integrerad utbildning i coaching. Det här programmet kommer att ge dig bättre kunskap och säkerhet i användningen av verktyg för teamcoaching.

Trovärdighet i näringslivet

Det här programmet kommer att ge dig förmågan att effektivt arbeta med företagsteam och ge dig högre trovärdighet i näringslivet.

Utbildnings- och certifieringsprocess

k

Planering

Deltagarna arbetar med att planera och fastställa mål genom självutvärderingsformulär, granskning av böcker och planering av inlärningsupplevelsen.

Utbildning

Det här är den kurs som krävs för att bli certifierad. Deltagarna utvecklar sina färdigheter och lär sig viktiga coaching koncept samt hur tillämpar dem i praktiken varje dag.

Certifiering

Deltagarna slutför certifieringsaktiviteter, som inkluderar coachingprojekt för klienter, självutvärderingar och konceptuella integrationsuppgifter, Bokrecension och självcoachingprojekt.

Detaljerade uppgifter om certifieringen

Ämnen som behandlas under utbildningen

 • Definitioner och struktur för teamcoaching tillämpad på företag.
 • Egenskaper för högpresterande team och hur man utvecklar dem.
 • Hindren för att uppnå hög prestation och hur man hanterar dem.
 • Avancerade undersökningsfärdigheter för att få ut det bästa av team.
 • Team som system: användning av inflytandepunkter och feedback.
 • Hur man får överenskommelse om och tydliggör teamets mål.
 • Hur man arbetar med teamets värderingar.
 • De olika teamstadierna och hur man hanterar dem.
 • Hur man mäter teamets utveckling.
 • Hur man leder med konflikter i teamet.
 • Teamets psykogeografi och hur man arbetar med den.
 • Hur man strukturerar effektiva handlingsplaner för teamet.
 • Användning av teamets värderingar för motivation.
 • Hur man väljer mellan de olika modellerna för teamcoaching.

Vem är den till för?

 • För coacherrepresenterar denna kurs möjligheten att vidga och maximera de tjänster de erbjuder till sina klienter genom att öka den effekt som deras insatser i företagsteam kan ha på organisationen.
 • För ledare och chefer låter denna kurs dem upptäcka ett nytt sätt att interagera med team genom att utveckla de processer för delaktighet som är nödvändiga för högpresterande team.
 • Den är även lämplig för människor som arbetar med personalfrågor och letar efter nya sätt att ingripa i organisationer och stödja interna klienter och team.

Aktiviteter som krävs för certifieringen

k

Bokrecension

Ta fram en skriftlig granskning av en bok som är relevant för coaching och finns på den lista som tillhandahålls i utbildningen. Denna sammanfattning kommer att delas ut till alla deltagarna och till utbildaren för kommentarer och feedback.

w

Coachingprojekt

Deltagarna måste slutföra minst 20 timmars coaching, med minst två team; vardera kommer att få minst tio timmars coaching. De ska presentera en skriftlig rapport för dessa coachingprojekt till utbildaren, inom sex månader från den inledande utbildningen. Du kan även presentera en video med skriftlig kommentering.

R

Skriftlig examen

Deltagarna kommer att slutföra en skriftlig examen som kommer att täcka teori och praktik för professionell teamcoaching.

T

Forskningsprojekt

Varje deltagare kommer att slutföra ett forskningsprojekt på ett ämne av intresse relaterat till team coaching. De skriftliga rapporterna ska endast inkludera feedback på processen och respektera den överenskomna konfidentialiteten mellan coach och klient. Du ska även begära att varje klient ger ICC sin åsikt om coachingprocessen.

Självcoachingprojekt

Varje deltagare kommer att arbeta på ett projekt för sin egen utveckling. Deltagarna ska presentera sina mål för projektet för utbildaren – de värderingar som det representerar och deras handlingsplan – en månad före kursens slut. Projektet skulle kunna innefatta en studie kurs eller någon självutvecklingsaktivitet. Projektet ska avslutas på tre månader och en skriftlig rapport ska lämnas in till utbildaren.

c

Frågeformulär för utbildningsintegration

Deltagarna kommer att fylla i ett frågeformulär vars syfte är att integrera det innehåll som presenterats under programmet.

Vill du bli teamcoach?

För mer information, fyll i fälten nedan, så svarar vi dig inom kort.

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more about our Privacy Policy. By continuing, you consent to our cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close