Internationell certifiering i Executive Coaching

Om utbildningen

 

Denna utbildning gör så att du blir en ackrediterad Executive Coach, som effektivt kan hjälpa verksamheter att uppnå sina mål och visioner. Utbildningen är en del av den kompletta utbildningen inom företagcoaching, tillsammans med team- och business coaching.

Utbildningen är tillgänglig för ICC-certifierade coacher och andra som har slutfört annan lämplig grundutbildning.

Din Bästa Version som Coach

 

För att coacha ledare krävs speciella coaching färdigheter, de grundläggande coaching färdigheterna räcker inte till. Ledare behöver coacher som också är ledare. De grundläggande coaching färdigheterna är inte tillräckliga. Du måste vara excellent för att anta denna utmaning, du måste helt enkelt vara den bästa versionen av dig själv.

Utbildningstimmar

%

av Fortune 500 företag använder Coaching

%

av företag får företags- och individuella fördelar från Coaching

Utbildningens egenskaper

Praktisk Tillämpning

Detta är en praktisk utbildning som snabbt lär dig integrera de nya kunskaperna inom Executive Coaching.

Systemiskt tillvägagångssätt

Färdigheter och kunskaper om systemisk tänkande för praktisk tillämpning när du coachar ledare.

Utbildnings- och certifieringsprocess

k

Planering

Deltagarna arbetar på att planera och fastställa mål genom frågeformulär för självutvärdering, granskning av böcker och planering av inlärningsupplevelsen.

Utbildning

Denna är den kurs som krävs för att bli certifierad. Deltagarna utvecklar sina färdigheter för att lära sig viktiga koncept för coaching och tillämpa dem i praktiken varje dag.

Certifiering

Deltagarna slutför certifieringsaktiviteter, som inkluderar coachingprojekt för klienter, självutvärderingar och konceptuella integrationsuppgifter, granskningar av böcker och självcoachingprojekt.

Detaljer om certifieringen

Ämnen som omfattas av certifieringen

 

 • Faser av ledarskapscoaching och hur man implementerar dem.
 • De speciella utmaningarna för coachingledare och hur man övervinner dem.
 • Hur man använder systemiskt tänkande och inflytande.
 • Hur man klargör avsikter och ansvar.
 • Avancerade forskningsfärdigheter speciellt för chefer.
 • Hur man skapar systemiska perspektiv.
 • Exekutivt ansvar.
 • Hur man använder Personlig Utvecklingsplan (PDP) för chefer.
 • Hur man ger feedback till chefer.
 • Hur man mäter resultat av executive coaching.
 • Praktiska aspekt av coachingledare: hur man organiserar coaching-praktik
 • Coaching för hantering av affärspolitik.
 • Aktivt lärande.

Vem är den till för?

 • För coacherutgör denna kurs en möjlighet att vidga och maximera den service de erbjuder till sina kunder genom att öka den inverkan som deras företagsteam interventioner kan ha på ledare och toppchefer.
 • För ledare och toppchefer är denna kurs en möjlighet att upptäcka nya sätt att leda deras team på, stärka medarbetarna och förbättra deras livskvalitet.
 • Konsulter som ingående vill förstå utvecklingsprocesser för toppchefer genom Coaching.

Aktiviteter som krävs för certifiering

k

Bokrecension

Ta fram en skriftlig granskning av en bok som är relevant för coaching och finns på den lista som tillhandahålls i utbildningen. Denna sammanfattning kommer att delas ut till alla deltagarna och till utbildaren för kommentarer och feedback.

w

Coachingprojekt

Deltagarna måste fullfölja minst 30 timmars coaching med åtminstone tre ledare;  var och en kommer att få minst tio timmar coaching. De ska lägga fram en skriftlig rapport om dessa coachingprojekt till instruktören inom sex månader från första träningen räknat. Du kan även presentera en video med skriftliga kommentarer.

R

Skriftlig examen

Deltagarna kommer att fullfölja med en skriftlig examen som omfattar teori och praktik inom professionell executive coaching.

T

Forskningsprojekt

Varje deltagare kommer att slutföra ett forskningsprojekt om ämnet relaterat till team coaching.

Självcoachingprojekt

Varje deltagare kommer att arbeta på ett projekt för sin egen utveckling. Deltagarna ska presentera sina mål för projektet för utbildaren – de värderingar som det representerar och deras handlingsplan – en månad före kursens slut. Projektet skulle kunna innefatta en studie kurs eller någon självutvecklingsaktivitet. Projektet ska avslutas på tre månader och en skriftlig rapport ska lämnas in till utbildaren.

c

Frågeformulär för utbildningsintegration

Deltagarna kommer att fylla i ett frågeformulär vars syfte är att integrera det innehåll som presenterats under programmet.

Vill du bli en Executive Coach?

För mer information, fyll i fälten nedan, så svarar vi dig inom kort.

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more about our Privacy Policy. By continuing, you consent to our cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close