Förklaring om mångfald

International Coaching Community siktar på att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt som återspeglar de värderingar och rutiner som anges nedan.

Vi förväntar oss också att våra medlemmar och medlemsorganisationer, och alla eventuella anställda, konsulter, rådgivare eller leverantörer som arbetar med oss, också arbetar på sätt som återspeglar samma värderingar och följer samma rutiner. Denna förklaring är baserad och utformad på Diversity Statement of the International Transactional Analysis Association och European Mentoring and Coaching Council, och vi använder deras förklaring och påverkan i denna fråga.

Värderingar

  • Alla individer ska ha möjligheten att leva självständiga och socialt ansvarsfulla liv
  • Vi respekterar den individuella och gemensamma mänskligheten för alla människor
  • Förhållanden ska vara utan diskriminering baserad på religion, ras, färg, trosbekännelse, handikapp, nationalitet, socioekonomisk status, kön, ålder, sexuell läggning eller någon annan form av mångfald.
  • Vi motsätter oss fysiskt, psykiskt och socialt våld och förtryck.
  • Individer uppmanas att vara medvetna om sitt förhållande till andra och världen omkring dem, att välja sina egna svar och att vara ansvariga för sitt beteende.
  • Sådana värderingar och handlingar ska förbättra välbefinnandet för individerna och samhället.

Rutiner

  • Vi undviker avsiktlig diskriminering av alla anledningar
  • Vi försöker vara medvetna om möjliga områden för diskriminering
  • Vi siktar på att utmana alla eventuella kollegor, anställda, tjänsteleverantörer, klienter eller deltagare som vi får intryck av att de använder diskriminerande beteende och ger dem stöd för att ändra det.
  • Vi är medvetna om vårt språk, både talat, skriftligt och icke-verbalt, för oavsiktlig diskriminering.
  • Vi arbetar på att öka vår självmedvetenhet avseende mångfald

Med erkännanden till International Transactional Analysis Association (ITAA) och European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Få mer information

För mer information, fyll i fälten nedan, så svarar vi dig inom kort.

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more about our Privacy Policy. By continuing, you consent to our cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close