Kärn Coaching Kompetenser

Dessa är de nyckelkompetenser som tränare behöver demonstrera för att bli certifierad i International Coaching Certification utbildningen och gå med i International Coaching Community. Det är också dessa färdigheter som de konsekvent kommer att visa i sitt yrkescoacharbete.

 

Övergripande;

 

 • Förstår och följer de etiska riktlinjer och den publicerade standard som råder i
  International Coaching Community.
 • Att kunna göra en tydlig åtskillnad mellan innehåll och process gällande en
  klients fråga, det vill säga, vad problemet är och hur det representeras.
 • Att alltid arbeta för att ge klienten fler alternativ än de för närvarande har.

 

Kunskap;

 

 • Förstå bakgrunden till coaching.
 • Veta vad det är som skiljer coaching från rådgivning, terapi, utbildning och
  konsulttjänster.
 • Kännedom av coachingens facktermer.
 • Veta kriterierna för att testa både process -och resultatmålen.

 

Förhållande;

 

 • Bygger en relation av respekt och förtroende med klienten.
 • Arbetar så att klienten är ansvarig för coachingprocessen och de uppgifter de
  kommit överens om.
 • Skapar en jämställt, synergistisk partnerskap med klienten.

 

Lyssna;

 

 • Är fullt närvarande och uppmärksam under coachingprocessen.
 • Vara lyhörd och stödja klientens självuttryck, med fokus på klientens agenda
  och inte sin egen.
 • Vara i kontakt med, och ta hänsyn till klientens intuition.

 

Självhantering;

 

 • Kunna hålla sitt eget perspektiv och inte bli insnärjd i klientens känslor.
 • Utvärderar och särskiljer de olika medelanden som klienten ger.
 • Är känslig för och anpassar sig efter klientens icke – verbala signaler.

 

Förfrågan och svar;

 

 • Hjälper klienten att i detalj definiera den nuvarande situationen.
 • Ställer laddade frågor som leder till insikt, upptäckt och åtgärd.
 • Ger klar och tydlig feedback.
 • Använder olika perspektiv för att omformulera och förtydliga klientens
  upplevelse.
 • Stöder klientens växande självkännedom.
 • Gör klienten medveten om inkongruens mellan deras tankar, känslor och
  handlingar.

 

Feedback;

 

 • Påvisa, framkalla och stödja de resurser som är klientens styrkeområden.
 • Visa klienten vilka av dess vanebeteende som håller dem tillbaka och stöd
  dem göra de förändringar de behagar.
 • Fira klientens framgång.

 

Mål, värderingar och övertygelser;

 

 • Arbetar med klienten för att övervinna begränsande övertygelser.
 • Utforskar klientens värderingar och gör klienten medveten om dem.
 • Undvika att inflika sina egna värderingar.
 • Arbetar med klienten för att tydliggöra dennes mål och ser till att de är överens
  med dess värderingar.
 • Att tydligt kräva åtgärder som leder klienten mot sina mål.

 

Utforma handlingar och uppgifter;

 

 • Skapar möjligheter för fortsatt lärande för klienten.
 • Ge lämpliga uppgifter åt klienten som utmanar och utvecklar dem, så att de
  kan närma sig sina uppsatta mål.
 • Hjälper klienten att utveckla en lämplig, mätbar, åtgärdsplan med måldatum.
 • Tillgodoser utmaningar som tar klienten bortom deras upplevda
  begränsningar.
 • Håll klienten ansvarig för ömsesidigt överenskomna uppgifter och handlingar.

Vill du bli coach?

Begär mer information och vi kommer att svara dig inom kort.

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more about our Privacy Policy. By continuing, you consent to our cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close