Vad är Coaching?

Coaching har definierats på många sätt. Kärnan i coaching är:

  • Att hjälpa en person förändras på det sätt de önskar och hjälpa dem att gå i den riktning som de vill gå.
  • Coaching stöder en person på varje nivå för att bli den de vill vara.
  • Coaching bygger medvetenhet, ger möjlighet att välja och leder till förändring.

Den låser upp en persons potential för att maximera deras prestation. Coaching hjälper dem att lära snarare än undervisar dem.

Coaching har traditionellt förknippats med idrott. Varenda toppidrottare har en coach. Under de senaste åren har coaching blivit tillämpat inom alla områden, inom affärsverksamhet och i varje aspekt av livet, liksom i idrott.

Nu är det mycket vanligt för någon att träffa en coach för att få hjälp att uppnå sina mål i livet och/eller arbetet.

Coaching är ett partnerskap mellan coach och klient.

En coach hjälper sin klient att uppnå sitt personliga bästa och skapa de resultat de vill ha i sitt personliga- och yrkesliv. Coachen ser till att klienten kan ge sitt bästa samt lära och utvecklas på det sätt som de önskar.

Coachen behöver inte vara en expert på klientens arbetsfält.

 

Det är lämpligt att skilja coaching från liknande aktiviteter.

 

 

Mentorskap

Mentorskap är när en erfaren kollega, sedd som mer kunnig och världsvan, ger råd och fungerar som en förebild. Mentorskap innebär omfattande diskussioner som inte behöver vara begränsade till arbetssammanhang. En mentor är en uppdragsgivare med stor yrkeserfarenhet på klientens arbetsfält. Både mentorskap och coaching sysslar huvudsakligen med prestationer i nutid och framtid.

 

Rådgivning

Rådgivning är att arbeta med en klient som känner sig obekväm eller missnöjd med sitt liv. De söker vägledning och råd. En rådgivare arbetar för att lösa en klients problem.

 

Terapi

Terapi är att arbeta med klienten som söker lindring av psykiska eller fysiska symptom. Klienten vill ha känslomässig läkning och lindring av mental smärta. Terapi handlar om klientens mentala hälsa. Coaching handlar om klientens mentala tillväxt. Klientens motiv för att börja med terapi eller rådgivning är vanligen för att komma bort från smärta eller obehag, snarare än att röra sig mot önskade mål. Coaching är inte avhjälpande, det är generativt. Både terapi och rådgivning är mer sannolika att inkludera att förstå och arbeta med tidigare erfarenhet än coaching.

 

Utbildning

Utbildning är processen för att skaffa kunskapsfärdigheter eller -förmågor genom studier, erfarenhet eller undervisning. Utbildaren är experten per definition och utbildningskursen är troligen målinriktad på specifika färdigheter för omedelbara resultat. Utbildning är också troligen en till många snarare än en till en.

 

Konsultverksamhet

En konsult tillhandahåller expertis och löser affärsproblem, eller utvecklar en verksamhet som en helhet. En konsult behandlar den övergripande organisationen eller specifika delar av den och inte individer inuti den. Konsulter påverkar bara indirekt individerna.

 

Undervisning

Undervisning överför kunskap från läraren till studenten. Läraren vet något som studenten inte vet. Det omvända är sant i coaching. Klienten är experten och klienten har svaren, inte coachen.

Få mer information

För mer information, fyll i fälten nedan, så svarar vi dig inom kort.

    This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more about our Privacy Policy. By continuing, you consent to our cookies. more information

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close